Celebrating Independence Day in Finland, 2015-12-06, Part Three (Swedish version)

In honour of Finland’s Independence Day on the 6th of December.
Since 1917, 98 years and counting!

1917

“Great things often come from small beginnings” (Finnish Proverb)

Celebrating Independence Day in Finland, 2015-12-06, Part Three (Swedish version)

In honour of Finland’s Independence Day, our national anthem the Swedish version.

Please find the national anthem in YouTube
More on Independence Day in Finland in Wikipedia

 

Vårt land

Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
mer älskad än vår bygd i nord,
än våra fäders jord.

Vårt land är fattigt, skall så bli
för den, som guld begär,
en främling far oss stolt förbi;
men detta landet älska vi,
för oss med moar, fjäll och skär
ett guldland dock det är.

Vi älska våra strömmars brus
och våra bäckars språng,
den mörka skogens dystra sus,
vår stjärnenatt, vårt sommarljus,
allt, allt, vad här som syn, som sång
vårt hjärta rört en gång.

lippu-3

2 thoughts on “Celebrating Independence Day in Finland, 2015-12-06, Part Three (Swedish version)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s